Osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2010/2011

Natalia Kaczor – III miejsce ex aequo na IV Międzynarodowym Konkursie dla Niewidomych im I.J. Paderewskiego w Lublinie. 15-18.09.2010 r.

Magdalena Rzechowska – zakwalifikowała się do Ogólnopolskich Przesłuchań Klas Skrzypiec i Altówki CEA. 14.02.2011 r.

Michał Malec – III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Vox Basilicae Calissiensis” w Kaliszu. 19.02.2011 r.

Kwartet Klarnetowy w składzie: Łukasz Osiecki, Andrzej Tobolewski, Izabela Bartkowiak, Michał Oseńko zakwalifikował się do Ogólnopolskich Przesłuchań CEA Kameralnych Zespołów Dętych SM II stopnia. 23.02.2011 r.

Weronika Sopel, Jakub Maćkowiak – wyróżnienie w III grupie dla duetu w Regionalnym Konkursie Muzyki Kameralnej „Zagraj ze mną” w OSM I i II st. Lublin. 05.03.2011 r.

Mateusz Grela – Wyróżnienie w V Regionalnym Konkursie z Kształcenia Słuchu, SM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, marzec 2011 r.

Jakub Maćkowiak – II Wyróżnienie w kategorii teoretycznej – na II Regionalnym Konkursie Monograficznym poświęconym życiu i twórczości Romualda Twardowskiego „Mistrz Twardowski”, pod patronatem CEA, Puławy 6-4.04.2011 r.

Jakub Maćkowiak – Wyróżnienie w kategorii soliści – na II Regionalnym Konkursie Monograficznym poświęconym życiu i twórczości Romualda Twardowskiego „Mistrz Twardowski”, pod patronatem CEA, Puławy 6-4.04.2011 r.

Maciej Hołowiecki – II miejsce na XVIII Międzynarodowych Spotkaniach Gitarowych w Sanoku, 10-15.04.2011 r.

Anna Zagdańska – I miejsce w kategorii śpiewu solowego na VIII Międzynarodowym Konkursie Interpretacyjnym „Studencka Działalność Artystyczna” organizowanym przez Katedrę Muzyki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku (Słowacja), 13.04.2011 r.

Łukasz Osiecki – I miejsce na XIV Podlaskim Konkursie Instrumentów Dętych, Biała Podlaska 19-20.04.2011 r.

Andrzej Tobolewski – II miejsce na XIV Podlaskim Konkursie Instrumentów Dętych, Biała Podlaska 19-20.04.2011 r.

Izabela Bartkowiak – III miejsce na XIV Podlaskim Konkursie Instrumentów Dętych, Biała Podlaska 19-20.04.2011 r.

Kwartet Klarnetowy w składzie: Łukasz Osiecki, Andrzej Tobolewski, Izabela Bartkowiak, Michał Dębek zdobył II miejsce na XIV Podlaskim Konkursie Instrumentów Dętych, Biała Podlaska 19-20.04.2011 r.

Paulina Łuciuk – III nagroda w VI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie, 29-30.04.2011 r.

Orkiestra Szkoły II stopnia – II miejsce na „Europees Muziekfestival voor de Jeugd” w Neerpelt (Belgii), 29.04 – 02.05.2011 r.

Kasia Wit – Wyróżnienie na XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Szafarni, 6-8.05.2011 r.

Magdalena Rzechowska – I miejsce w Konkursie Muzyczno – Plastycznym „Dźwiękiem Malowane” w Stalowej Woli, 10.05.2011 r.

Jadwiga Pucia – III nagroda w I kategorii wiekowej na XVI Regionalnym Przeglądzie Uczniów Klas Skrzypiec, Wiolonczeli i Kontrabasu SM I st. Regionu Lubelskiego, 20.05.2011 r.

Magdalena Olech – Wyróżnienie w II kategorii wiekowej na XVI Regionalnym Przeglądzie Uczniów Klas Skrzypiec, Wiolonczeli i Kontrabasu SM I st. Regionu Lubelskiego, 20.05.2011 r.

Szymon Schab – Wyróżnienie w III kategorii wiekowej na XVI Regionalnym Przeglądzie Uczniów Klas Skrzypiec, Wiolonczeli i Kontrabasu SM I st. Regionu Lubelskiego, 20.05.2011 r.

Katarzyna Wit – Wyróżnienie na XII Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Talentów w Rybniku, 3-4.06.2011 r.

Przemysław Pacek – II nagroda na V Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Mistrz Literatury Dziecięcej – Oscar Reding” Warszawa, 9-12.06.2011 r.

 

Opracowała p. Renata Schab