Wyróżnienie dla uczennicy klasy wokalnej Pani Agnieszki Piekaroś-Padzińskiej: Marii Kopińskiej z III klasy w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej (24-25.09.2018 r.)

* * *

2 miejsce dla zespołu ,,Duo Con Forza” w składzie: Przemysław Pacek (z  VI klasy skrzypiec Pani Barbary Filipiak-Łobodzińskiej) oraz Krzysztof Goliszek (z VI klasy fortepianu Pani Ewy Stępki) w XX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych Jawor 2018 (24-25 listopada 2018, Jawor).

* * *

 

W IX TURNIEJU MUZYKI i WIEDZY

100 Kompozytorów na 100-lecie Niepodległości” 

który odbył się w Naszej Szkole 29-30.11.2018 r.

Nasi Uczniowie występujący w kategoriach:

skrzypce, wiolonczela, instrumenty dęte

zdobyli następujące nagrody:

 

Michalina Kajdzik – kl. 5 c.6 skrzypiec p. prof. Barbary Filipiak-Łobodzińskiej zajęła II  MIEJSCE w Gr. II

Przemysław Pacek – kl. VI skrzypiec p. prof. Barbary Filipiak-Łobodzińskiej zajął I  MIEJSCE w Gr. IV

*

Julia Borowska – kl. 4 c. 6 skrzypiec p. prof. Doroty Surmacz otrzymała WYRÓŻNIENIE w Gr. I

*

Lidia Maciejewicz – kl. 4 c. 6 skrzypiec p. prof. Iwony Siedlaczek zajęła III  MIEJSCE w Gr. I

Antonina Łuka – kl. 6 c. 6 skrzypiec p. prof. Iwony Siedlaczek zajęła I  MIEJSCE w Gr. II

Kornelia Markowska – kl. 5 c. 6 skrzypiec p. prof. Iwony Siedlaczek otrzymała WYRÓŻNIENIE w Gr. II

Aleksandra Bielecka – kl. I skrzypiec p. prof. Iwony Siedlaczek zajęła I  MIEJSCE w Gr. III 

Stanisław Kawalec – kl. III skrzypiec Iwony Siedlaczek zajął II  MIEJSCE w Gr. III

Julia Kuzyk – kl. IV skrzypiec Iwony Siedlaczek zajął II MIEJSCE w Gr. III

Weronika Fedor – kl. V skrzypiec Iwony Siedlaczek otrzymała WYRÓŻNIENIE w Gr. IV

***

Maria Hypś – kl. 4 c. 4 wiolonczeli p. prof. Bożeny Czerkies zajęła II  MIEJSCE w Gr. II

Nina Krawczyk – kl. IV wiolonczeli p. prof. Bożeny Czerkies zajęła I  MIEJSCE w Gr. IV

***

Jan Hankus – kl. 5 c. 6 fletu p. prof. Macieja Hankusa zajął I  MIEJSCE w Gr. II

Karolina Baran – kl. I i Patrycja Buczak kl. I  fletu p. prof. Macieja Hankusa zajęły ex equo II  MIEJSCE w Gr. III

***

Natalia Dalmata kl. V  saksofonu p. prof. Andrzeja Kapłona zajęła I  MIEJSCE w Gr. IV

***

Renata Serwinek kl. IV puzonu p. prof. Zdzisława Szymajdy otrzymała WYRÓŻNIENIE w Gr. IV

  

Nasi uczniowie biorący udział w kategorii teoretycznej

zdobyli następujące nagrody:

 

Grupa młodsza:

I miejsce – Klaudia Boras (przygotowanie: prof. B. Młotkowska)

II miejsce – Faustyna Klamut (przygotowanie prof. K.Kowalska-Purc)

III miejsce – Elizavieta Buriakovskaia (przygotowanie prof. B. Młotkowska)

Wyróżnienia:

Mateusz Korzeń (przygotowanie B. Młotkowska)
Kinga Wąchała (przygotowanie B. Młotkowska)
Paweł Rybicki (przygotowanie B. Młotkowska)

Grupa starsza:

I miejsce – Kornel Klamut (przygotowanie prof. M. Rados)

II miejsce – Monika Domaciuk (przygotowanie prof. G. Gaworska)

III miejsce – Weronika Prus (prof. Marta Borkowska)

Wyróżnienia:

Agata Sędzielewska (przygotowanie prof. M. Rados)
Dominika Milanowska (przygotowanie prof. A. Mycka)
Mateusz Jeleń (przygotowanie prof. G. Gaworska)

 

* * *

1 miejsce dla Przemysława Packa (z  klasy kompozycji Pani Profesor Teresy Białas) w IV Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Piotra Perkowskiego w Toruniu (14.12.2018, Toruń).

* * *

Nagroda artystyczna im. Tatiany Shebanowej „Za szczególne predyspozycje chopinowskie” dla Krzysztofa Goliszka (z V/VI klasy fortepianu Pani Ewy Stępki) w Międzynarodowym Forum Pianistycznym ,,Bieszczady bez granic” w Sanoku (08.02.2019, Sanok).

* * *

4 miejsce dla Darii Voytsel (z IV klasy gitary Pana Pawła Gorzela) w III Międzynarodowym Konkursie Gitary Klasycznej „Sigitas Šilinskas” w Wilnie.

* * *

3 miejsce dla Alisy Buriakovskai (z  II klasy fortepianu Pani Marty Zwolak) w III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym ,,Młodzi Wirtuozi” im. Carla Czernego w Zamościu (21-22.03.2019, Zamość).

* * *

Na XI Regionalnym Konkursie Skrzypcowym „Skrzypcowe spotkania”, który odbył się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. K. Lipińskiego w Lublinie dnia 23 marca 2019 roku,

UCZNIOWIE  NASZEJ  SZKOŁY  ZDOBYLI  NASTĘPUJĄCE  NAGRODY:

 

Tytuł laureata w swojej kategorii dla Jana Antoniego Bieleckiego (z klasy 2 c 6   skrzypiec Pani Iwony A. Siedlaczek)

Wyróżnienie dla Wiktorii Gołąb (z klasy 3 c 6  skrzypiec Pani Aleksandry Mazurek).

Wyróżnienie dla Julii Borowskiej (z klasy 4 c 6 skrzypiec  Pani Doroty Surmacz)

Tytuł laureata w swojej kategorii dla Michaliny Kajdzik (z klasy 5 c 6 skrzypiec Pani Barbary Filipiak-Łobodzińskiej)

Wyróżnienie dla Kornelii Markowskiej (z klasy  5 c 6 skrzypiec Pani Iwony A. Siedlaczek)

Tytuł laureata w swojej kategorii dla Antoniny Łuki (z klasy 6 c 6 skrzypiec Pani Iwony A. Siedlaczek)

* * *

Wyróżnienie dla Krzysztofa Goliszka (z klasy VI fortepianu Pani Ewy Stępki) w XIV Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów im. S.Woytowicz w Jaśle (27-29.03.2019, Jasło)

* * *

II miejsce dla Jana Hankusa (z klasy V c 6  fletu Pana Macieja Hankusa) w XII Makroregionalnym Konkursie Instrumentów Dętych dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w Biłgoraju,  (29-30 marca 2019r., Biłgoraj)

* * *

II nagroda dla Franciszka Lewockiego (z klasy VI gitary Pana Jakuba Niedoborka) w   Konkursie Kompozytorskim dla młodych kompozytorów ,,Neofonia 2018″, przygotowanie Pani Teresa Białas,  Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (4 kwietnia 2019, Poznań)

* * *

Wyróżnienie dla Jakuba Łanczonta (z kl IV dz. gitary Pani Justyny Rudnickiej-Płechy) w XI Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym w ramach festiwalu „Gitara na Kresach” w Chełmie (10 – 11 kwietnia 2019 r., Chełm).

* * *

Wyróżnienie dla Antoniny Krysy (z klasy 2 dz. klarnetu Pana Krzysztofa Rogowskiego) w XXII Festiwalu Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej (11 – 13 kwietnia 2019 r., Biała Podlaska).

* * *

II miejsce dla Natalii Dalmaty (z klasy V saksofonu Pana Andrzeja Kapłona) w w XXII Festiwalu Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej (11 – 13 kwietnia 2019 r., Biała Podlaska).

 

 * * *

III miejsce ex aequo dla Krzysztofa Goliszka i Tomasza Kotłowskiego (z klasy fortepianu Pani Ewy Stępki) w IX Ogólnopolskim Konkursie Kameralnym dla szkół muzycznych I i II stopnia, organizowanym przez Akademię Muzyczną w Katowicach (Katowice, 15-16 kwietnia 2019 r.)

* * *

W XXIV Regionalnym Przeglądzie Uczniów Klas Skrzypiec, Altówki, Wiolonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycznych I i II stopnia (Zamość, 17.05.2019) wyróżnienia zdobyli następujący uczniowie naszej szkoły:

 

 

I miejsce w kategorii II dla Magdaleny Rzechowskiej (klasa VI skrzypiec Pani Anny Mazur)

Wyróżnienie w kategorii II dla Jakuba Piwowarskiego (klasa IV skrzypiec Pani Anny Mazur)

 

I miejsce w kat. III dla Antoniny Łuki (klasa 6 c.6 skrzypiec Pani Iwony A. Siedlaczek)

II miejsce w kat. I dla Aleksandry Bieleckiej (klasa I skrzypiec Pani Iwony A. Siedlaczek)

II miejsce w kat. I dla Jana Bieleckiego (klasa 2 c.6 skrzypiec Pani Iwony A. Siedlaczek)

III miejsce w kat. II dla Lidii Maciejewicz (klasa 4 c.6 skrzypiec Pani Iwony A. Siedlaczek)

III miejsce w kat. II dla Weroniki Fedor (klasa V skrzypiec Pani Iwony A. Siedlaczek)

III miejsce w kat. II dla Julii Kuzyk (klasa IV Pani Iwony A. Siedlaczek)

 

II miejsce w kat. I dla Zuzanny Mirosław (klasa 1 c.4 skrzypiec Pani Ewy Pukos)

 

 

* * *

 

W I Ogólnopolskim Konkursie Miniatur Skrzypiec, Altówki, Wiolonczeli, Kontrabasu (Zamość, 14 – 19 maja 2019 r) uczniowie naszej szkoły zdobyli następujące wyróżnienia:

III miejsce w grupie II dla Michaliny Kajdzik (z 5 klasy dziecięcej Pani Barbary Filipiak-Łobodzińskiej)

III miejsce w grupie III dla Przemysława Packa (z klasy VI skrzypiec Pani Barbary Filipiak-Łobodzińskiej)

 

III miejsce w grupie III dla Magdaleny Rzechowskiej (klasa VI skrzypiec Pani Anny Mazur)

Wyróżnienie II stopnia w grupie III dla Jakuba Piwowarskiego (klasa IV skrzypiec Pani Anny Mazur)

 

Wyróżnienie II stopnia w grupie II dla Aleksandry Bieleckiej (klasa I skrzypiec Pani Iwony A. Siedlaczek)

 

* * *

 

I nagroda ex aequo dla Przemysława Packa (z klasy kompozycji Pani Teresy Białas) w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Kompozytorów Lubelskich dla dzieci i młodzieży do lat 21, organizowanym przez Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Lublinie (Lublin, maj 2019)

 

I nagroda ex aequo dla Franciszka Lewockiego (z klasy kompozycji Pani Teresy Białas) w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Kompozytorów Lubelskich dla dzieci i młodzieży do lat 21, organizowanym przez Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Lublinie (Lublin, maj 2019)

 

II nagroda dla Krzysztofa Goliszka (z klasy kompozycji Pani Teresy Białas) w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Kompozytorów Lubelskich dla dzieci i młodzieży do lat 21, organizowanym przez Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Lublinie (Lublin, maj 2019)

 

Wyróżnienie dla Franciszka Lewockiego (z klasy kompozycji Pani Teresy Białas) w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Kompozytorów Lubelskich dla dzieci i młodzieży do lat 21, organizowanym przez Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Lublinie (Lublin, maj 2019)

 

Nagroda Specjalna Prezesa Lubelskiego Oddziału ZKP dla Krzysztofa Goliszka (z klasy kompozycji Pani Teresy Białas) w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Kompozytorów Lubelskich dla dzieci i młodzieży do lat 21, organizowanym przez Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Lublinie (Lublin, maj 2019)

 

* * *

 

Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami od Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymał Przemysław Pacek (kl. VI skrzypiec Pani Barbary Filipiak-Łobodzińskiej, opieka artystyczna Pani Teresa Białas), Lublin 22 maja 2019 r.

 

* * *

 

II nagroda dla Michaliny Kajdzik (z klasy 5 c.6 skrzypiec Pani Profesor Barbary Filipiak-Łobodzińskiej) w II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym ,,Jak Wieniawski”, organizowanym przez Szkołę Muzyczną I i II st. im. T.Szeligowskiego w Lublinie (Lublin, 30.05.-2.06.2019).

 

III nagroda dla Magdaleny Rzechowskiej (z klasy VI  skrzypiec Pani Profesor Anny Mazur) w II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym ,,Jak Wieniawski”, organizowanym przez Szkołę Muzyczną I i II st. im. T.Szeligowskiego w Lublinie (Lublin, 30.05.-2.06.2019).

 

Wyróżnienie dla Przemysława Packa (z klasy VI skrzypiec Pani Profesor Barbary Filipiak-Łobodzińskiej) w II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym ,,Jak Wieniawski”, organizowanym przez Szkołę Muzyczną I i II st. im. T.Szeligowskiego w Lublinie (Lublin, 30.05.-2.06.2019).

 

Wyróżnienie dla Aleksandry Bieleckiej (z klasy I skrzypiec Pani Profesor Iwony A. Siedlaczek) w II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym ,,Jak Wieniawski”, organizowanym przez Szkołę Muzyczną I i II st. im. T.Szeligowskiego w Lublinie (Lublin, 30.05.-2.06.2019).

 

Wyróżnienie dla Jana Bieleckiego (z klasy 2 c. 6 skrzypiec Pani Profesor Iwony A. Siedlaczek) w II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym ,,Jak Wieniawski”, organizowanym przez Szkołę Muzyczną I i II st. im. T.Szeligowskiego w Lublinie (Lublin, 30.05.-2.06.2019).

 

Wyróżnienie dla Antoniny Łuki (z klasy 6 c. 6 skrzypiec Pani Profesor Iwony A. Siedlaczek) w II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym ,,Jak Wieniawski”, organizowanym przez Szkołę Muzyczną I i II st. im. T.Szeligowskiego w Lublinie (Lublin, 30.05.-2.06.2019).

 

Wyróżnienie dla Weroniki Gadzały (z klasy 2 c.6 skrzypiec Pani Profesor Ewy Pukos) w II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym ,,Jak Wieniawski”, organizowanym przez Szkołę Muzyczną I i II st. im. T.Szeligowskiego w Lublinie (Lublin, 30.05.-2.06.2019).

 

Wyróżnienie dla Małgorzaty Mazurkiewicz (z klasy 3 c.6 skrzypiec Pani Profesor Ewy Pukos) w II Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym ,,Jak Wieniawski”, organizowanym przez Szkołę Muzyczną I i II st. im. T.Szeligowskiego w Lublinie (Lublin, 30.05.-2.06.2019).

 

* * *

Nagroda Główna Grand Prix (w kat. I) dla Jędrzeja Hankusa (klasa 1 c.6 fletu Pana Prof. Macieja Hankusa) w II Regionalnym Konkursie Konkursie Włodawskie Spotkania Fletowe dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (Włodawa, 31.05.2019).

 

I miejsce (w kat. III) dla Jana Hankusa (klasa 5 c.6 fletu Pana Prof. Macieja Hankusa) w II Regionalnym Konkursie Konkursie Włodawskie Spotkania Fletowe dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (Włodawa, 31.05.2019).

 

II miejsce w kat. I dla Aleksandry Mróz (klasa 1 c.6 fletu Pani Profesor Zyty Krużel) w II Regionalnym Konkursie Konkursie Włodawskie Spotkania Fletowe dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (Włodawa, 31.05.2019).

 

Wyróżnienie Złote (w kat. I) dla Zofii Kalińskiej (klasa 1 c. 6 fletu Pani Profesor Natalii Hankus) w II Regionalnym Konkursie Konkursie Włodawskie Spotkania Fletowe dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (Włodawa, 31.05.2019).

 

Wyróżnienie Złote (w kat. II) dla Klary Lewandowskiej (klasa 2 c.6 fletu Pani Profesor Natalii Hankus)  w II Regionalnym Konkursie Konkursie Włodawskie Spotkania Fletowe dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (Włodawa, 31.05.2019).

 

Wyróżnienie Złote (w kat. III) dla Melanii Gospodarek (klasa III c.4 fletu Pani Profesor Natalii Hankus) w II Regionalnym Konkursie Konkursie Włodawskie Spotkania Fletowe dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (Włodawa, 31.05.2019).

 

Wyróżnienie Złote (w kat. II) dla Oliwii Kopyść (klasa II c.4 fletu Pana Prof. Macieja Hankusa) w II Regionalnym Konkursie Konkursie Włodawskie Spotkania Fletowe dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (Włodawa, 31.05.2019).

 

Wyróżnienie Srebrne (w kat. II) dla Julii Gil (klasa II c.4 fletu Pani Profesor Natalii Hankus) w II Regionalnym Konkursie Konkursie Włodawskie Spotkania Fletowe dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (Włodawa, 31.05.2019).

 

Wyróżnienie Srebrne (w kat. II) dla Julii Studzińskiej (klasa 2 c.6 fletu Pani Profesor Natalii Hankus) w II Regionalnym Konkursie Konkursie Włodawskie Spotkania Fletowe dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (Włodawa, 31.05.2019).

 

Wyróżnienie Srebrne (w kat. III) dla Hanny Pyszczek (klasa 4 c.6 fletu Pana Prof. Macieja Hankusa) w II Regionalnym Konkursie Konkursie Włodawskie Spotkania Fletowe dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (Włodawa, 31.05.2019).

 

* * *

 

III miejsce w gr. I  dla Joanny Kudelskiej (klasa I fletu Pani Profesor Anny Krukowskiej-Krawczyk) w Konkursie Instrumentów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego OSM I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie (Lublin, 7-8.06.2019)

 

III miejsce w gr. III dla Dominiki Milanowskiej (klasa VI oboju Pani Profesor Aleksandry Kołodziejczyk-Barańskiej) w Konkursie Instrumentów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego OSM I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie (Lublin, 7-8.06.2019)

 

Wyróżnienie w gr. III dla Mateusza Jelenia (klasa III oboju Pani Profesor Aleksandry Kołodziejczyk Barańskiej) w Konkursie Instrumentów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego OSM I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie (Lublin, 7-8.06.2019)

 

Wyróżnienie w gr. I dla Natalii Czerniak (klasa I trąbki Pana Profesora Grzegorza Hordyjewicza) w Konkursie Instrumentów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego OSM I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie (Lublin, 7-8.06.2019)

 

III miejsce w gr. I dla Jędrzeja Hankusa (klasa 1 fletu Pana Profesora Macieja Hankusa) w Konkursie Instrumentów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego OSM I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie (Lublin, 7-8.06.2019)

 

I miejsce w gr. I dla Jana Hankusa (klasa 5 fletu Pana Profesora Macieja Hankusa) w Konkursie Instrumentów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego OSM I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie (Lublin, 7-8.06.2019)

 

III miejsce dla tria fletowego (w składzie: Zofia Ruszkowska z klasy 6 fletu Pani Profesor Anny Krukowskiej-Krawczyk, Teresa Niedźwiadek z klasy 6 fletu Pani Profesor Anny Krukowskiej-Krawczyk, Rachela Kołodziejczyk z klasy III mł. fletu Pani Profesor Anny Krukowskiej-Krawczyk) w Konkursie Instrumentów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego OSM I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie (Lublin, 7-8.06.2019)

 

III miejsce w gr. III dla Moniki Domaciuk (klasa VI saksofonu Pana Profesora Andrzeja Kapłona) w Konkursie Instrumentów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego OSM I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie (Lublin, 7-8.06.2019)

 

I miejsce w gr. III dla Natalii Dalmaty (klasa V saksofonu Pana Profesora Andrzeja Kapłona) w Konkursie Instrumentów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego OSM I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie (Lublin, 7-8.06.2019)

 

* * *

III miejsce w gr. II dla Klary Lewandowskiej (klasa fletu Pani Profesor Natalii Hankus) w I Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Lublinie (Lublin, 15.06.2019)

Wyróżnienie Złote w gr. I dla Zofii Kalińskiej (klasa fletu Pani Profesor Natalii Hankus) w I Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Lublinie (Lublin, 15.06.2019)

Wyróżnienie Srebrne w gr. I dla Aleksandry Mróz (klasa fletu Pani Profesor Zyty Krużel) w I Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Lublinie (Lublin, 15.06.2019)

Wyróżnienie Brązowe w gr. I dla Jędrzeja Hankusa (klasa fletu Pana Profesora Macieja Hankusa) w I Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Lublinie (Lublin, 15.06.2019)

Wyróżnienie Srebrne w gr. II dla Martyny Król (klasa fletu Pani Profesor Zyty Krużel) w I Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Lublinie (Lublin, 15.06.2019)

Wyróżnienie Srebrne w gr. II dla Julii Studzińskiej (klasa fletu Pani Profesor Natalii Hankus) w I Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Lublinie (Lublin, 15.06.2019)

 Wyróżnienie Brązowe w gr. IV dla Darii Dźwierzyńskiej (klasa fletu Pani Profesor Natalii Hankus) w I Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Lublinie (Lublin, 15.06.2019)

Wyróżnienie Brązowe w gr. V dla Oliwii Kopyść (klasa fletu Pana Profesora Macieja Hankusa) w I Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Lublinie (Lublin, 15.06.2019)

Wyróżnienie Brązowe w gr. V dla Hanny Pyszczek (klasa fletu Pana Profesora Macieja Hankusa) w I Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Lublinie (Lublin, 15.06.2019)

 

***

 

Nagroda specjalna dla Michaliny Kajdzik z klasy 5 c.6 skrzypiec Barbary Filipiak-Łobodzińskiej – „Koncert w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie dla najlepszego uczestnika z województwa lubelskiego w młodszej grupie wiekowej II Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego w Lublinie dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia Jak Wieniawski (30 maja-2 czerwca 2019r)