Wyróżnienie dla Uczennic klasy skrzypiec Pani Iwony Siedlaczek: Antoniny Łuki z klasy 6 oraz Aleksandry Bieleckiej z klasy I w III Międzynarodowym Konkursie „Nałęczów & Skrzypce” (15 – 17 sierpnia 2018 r.)

* * *