I miejsce w grupie starszej dla Adama Widzińskiego z klasy V organów Pani Profesor Jadwigi Kowalskiej w XV Białostockim Festiwalu Młodych Organistów (10-11.10.2019, Białystok)

*

I miejsce w grupie młodszej dla Mikołaja Kowalika z klasy IV c 4 organów Pani Profesor Jadwigi Kowalskiej w XV Białostockim Festiwalu Młodych Organistów (10-11.10.2019, Białystok)

 

***

 Wyróżnienie dla Fryderyka Pieńkosia z II klasy śpiewu Pana Profesora Grzegorza Pazika w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym ,,Śpiewniki Domowe” (3-4.11.2019, Łódź)

 

* * *

X Lubelski Turniej Muzyki i Wiedzy Grażyna Bacewicz (1909-1969) (28 listopada 2019 roku)

 

LISTA LAUREATÓW:

 

WIOLONCZELA:

Grupa I :

WYRÓŻNIENIE –  BARBARA BIELECKA  z kl. 2 c. 4, naucz. Mariusz Gościło

 

SKRZYPCE – kategoria solowa:

Grupa II :

WYRÓŻNIENIE – JAN ANTONI BIELECKI z kl. 3 c. 6, naucz. Iwona A. Siedlaczek

 

 

Grupa III :

I miejsce – MICHALINA KAJDZIK z kl. 6 c. 6, naucz. Barbara Filipiak – Łobodzińska

II miejsce – DOMINIKA WRÓBLEWSKA z kl. 6 c. 6, naucz. Aleksandra Mazurek

 

WYRÓŻNIENIE – LIDIA MACIEJEWICZ z kl. 5 c. 6, naucz. Iwona A. Siedlaczek

 

Grupa IV :

I miejsce – ANTONINA ŁUKA z kl. I, naucz. Iwona A. Siedlaczek

II miejsce – ALEKSANDRA BIELECKA z kl. II, naucz. Iwona A. Siedlaczek

WYRÓŻNIENIE – PIOTR ODOSZEWSKI z kl. II, naucz. Iwona A. Siedlaczek

 

Grupa V :

I miejsce – ALICJA KOSTRUBIEC z kl. III, naucz. Ewa Pukos

II miejsce – STANISŁAW KAWALEC z kl. IV, naucz. Iwona A. Siedlaczek

 

Grupa VI :

I miejsce – JULIA KUZYK z kl. V, naucz. Iwona A. Siedlaczek

 

 

Skrzypce – kategoria zespołowa

Szkoła II stopnia:

I miejsce – Kwartet skrzypcowy:

                   ALEKSANDRA BIELECKA

                   FRANCISZEK BUJAŁA

                   PIOTR ODOSZEWSKI

                   STANISŁAW KAWALEC

Nauczyciel Iwona A. Siedlaczek

 

II miejsce – Duet skrzypcowy

                    JULIA KUZYK, WERONIKA FEDOR

                     Nauczyciel Iwona A. Siedlaczek

 

III miejsce – Duet skrzypcowy

                     NATALIA GUZ, WERONIKA GUZ

                      Nauczyciel Marta Augustowska

 

III miejsce – Duet skrzypcowy

                      WERONIKA WOŹNY, MARTYNA WOŹNY

                      Nauczyciel Aleksandra Mazurek