Plany zajęć teoretycznych dla poszczególnych klas na rok szkolny 2022/2023:

 

Uwaga! Wzorem lat ubiegłych uczniowie zapisują się do wybranej przez siebie grupy na pierwszych zajęciach lekcyjnych danej grupy. Przypominamy że zajęcia lekcyjne rozpoczynają się 2 września 2022 r  (piątek).

 

Szkoła Muzyczna I stopnia

Plan lekcji I stopnia – popr – aktualizacja dn. 06.09.2022 – zmiana sali grupa 6d, grupa 6E – nowa 

Szkoła Muzyczna II st.
Wydział Instrumentalny i Rytmiki + Wydział Jazzu

 

Plan lekcji II stopnia_popr – aktualizacja dn.02.09.2022, popr. godziny VD, dodana grupa IIF

 

Wydział Wokalny + Wokalistyka Jazzowa

 

Plan lekcji II stopina Wokal – aktualizacja dn.25.08.2022

Przypominamy, że godziny zajęć praktycznych (gra na instrumentach, śpiew oraz zajęcia z dykcji i recytacji dla wydziału wokalnego) ustalamy indywidualnie z nauczycielami.

 

Informacja o godzinach takich przedmiotów jak: big band, combo jazzowe, dykcja i recytacja z0stanie podana wkrótce

 

 

UWAGA!

Szkoła I stopnia

Uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu 6-letniego od klasy 4 do klasy 6 obowiązuje:

Chór dla klas: fortepianu, perkusji, akordeonu, gitary, saksofonu, trąbki, oboju, klarnetu.

Orkiestra dla klas: skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu, fletu.

Uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu 4-letniego od klasy 2  do klasy 4 obowiązuje:

Chór dla klas: fortepianu, perkusji, akordeonu, gitary, saksofonu, trąbki, oboju, klarnetu.

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu 4-letniego od klasy 3  do klasy 4 obowiązuje:

Orkiestra dla klas: skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu, fletu.

Wszelkiego rodzaju zmian, przesunięć zajęć na wyższe lata można dokonywać po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły!

 

 

 

UWAGA!

Szkoła II stopnia

Uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia od klasy II do klasy IV obowiązuje:

Chór dla klas: fortepianu, akordeonu, gitary, wydziału wokalnego i rytmiki.

Orkiestra dla klas: skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu. Dla perkusji i instrumentów dętych zajęcia

dzielone są na Big-band lub Orkiestrę (do ustalenia z prowadzącym i w zależności od programu).

 

Wszelkiego rodzaju zmian, przesunięć zajęć na wyższe lata można dokonywać po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły!