Plany zajęć teoretycznych dla poszczególnych klas na rok szkolny 2021/2022:

 

Uwaga! Wzorem lat ubiegłych uczniowie zapisują się do wybranej przez siebie grupy na pierwszych zajęciach lekcyjnych danej grupy. Przypominamy że zajęcia lekcyjne rozpoczynają się 2 września 2021 r  (czwartek).

 

Szkoła Muzyczna I stopnia

CYKL 6-LETNI:

 

Plan lekcji teorii dla kl. 1 c.6.

Plan lekcji teorii dla kl. 2 c.6.

Plan lekcji teorii dla kl. 3c6  [UWAGA, BYŁA ZMIANA]

Plan lekcji teorii dla kl. 4 c.6.

Plan lekcji teorii dla klasy 5c6 [UWAGA, BYŁA ZMIANA]

Plan lekcji teorii dla kl. 6 c.6.

 

CYKL 4-LETNI:

 

Plan lekcji teorii dla kl. I c.4

Plan lekcji teorii dla  kl. II c.4

Plan lekcji teorii dla kl. III c.4

Plan lekcji teorii dla kl. IV c.4

 

Szkoła Muzyczna II st.
Wydział Instrumentalny i Rytmiki + Wydział Jazzu

 

Plan lekcji teorii dla klasy I  [UWAGA, BYŁA ZMIANA]

Plan lekcji teorii dla klasy II  [UWAGA, BYŁA ZMIANA]

Plan lekcji teorii dla klasy III  [UWAGA, BYŁA ZMIANA]

Plan lekcji teorii dla klasy IV  [UWAGA, BYŁA ZMIANA]

Plan lekcji teorii dla klasy V  [UWAGA, BYŁA ZMIANA]

Plan – kl. VI 2021-2022

 

Wydział Wokalny + Wokalistyka Jazzowa

 

Plan lekcji teorii dla kl. I W _ WJ  [UWAGA, BYŁA ZMIANA]

Plan lekcji teorii dla kl. IIW _ WJ  [UWAGA, BYŁA ZMIANA]

Plan lekcji teorii dla kl. III W _ WJ  [UWAGA, BYŁA ZMIANA]

Plan lekcji teorii dla kl. IV W _ WJ [UWAGA, BYŁA ZMIANA]

 

Przypominamy, że godziny zajęć praktycznych (gra na instrumentach, śpiew oraz zajęcia z dykcji i recytacji dla wydziału wokalnego) ustalamy indywidualnie z nauczycielami.