Plany zajęć teoretycznych dla poszczególnych klas na rok szkolny 2018/2019:

Szkoła Muzyczna I stopnia

klasa 1 cyklu 6-letniego
klasa 2 cyklu 6-letniego
klasa 3 cyklu 6-letniego
klasa 4 cyklu 6-letniego
klasa 5 cyklu 6-letniego
klasa 6 cyklu 6-letniego

klasa 1 cyklu 4-letniego
klasa 2 cyklu 4-letniego
klasa 3 cyklu 4-letniego
klasa 4 cyklu 4-letniego

Szkoła Muzyczna II st.
Wydział Instrumentalny i Rytmiki

klasa 1

klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6

 

Wydział Wokalny

klasa 1 – wydział wokalny
klasa 2
klasa 3
klasa 4

 

klasa 1 – wokalistyka jazzowa

klasa 2 – wokalistyka jazzowa

klasa 1 – instrumentalistyka jazzowa

klasa 2 – instrumentalistyka jazzowa

 

 

Uczniowie klasy I instrumentalistyki jazzowej zapisują się do klasy I Wydziału Instrumentalnego i Rytmiki.

Plan zajęć teoretycznych zostaną ogłoszone w dniu Rozpoczęcia Roku Szkolnego.
Przypominamy, że godziny zajęć praktycznych (gra na instrumentach, śpiew oraz zajęcia z dykcji i recytacji dla wydziału wokalnego) ustalamy indywidualnie z nauczycielami.