Plany zajęć teoretycznych dla poszczególnych klas na rok szkolny 2020/2021:

Szkoła Muzyczna I stopnia

CYKL 6-LETNI:

 

Plan lekcji teorii dla kl. 1 c.6.

Plan lekcji teorii dla kl. 2 c.6.

Plan lekcji teorii dla kl. 3 c.6.

Plan lekcji teorii dla kl. 4 c.6.

Plan lekcji teorii dla kl. 5 c.6.

Plan lekcji teorii dla kl. 6 c.6.

 

CYKL 4-LETNI:

 

Plan lekcji teorii dla kl. I c.4

Plan – kl. IIc4

Plan lekcji teorii dla kl. III c.4

Plan lekcji teorii dla kl. IV c.4

 

 

 

Szkoła Muzyczna II st.
Wydział Instrumentalny i Rytmiki + Wydział Jazzu

 

Plan – kl. I 2020-2021

Plan – kl. II 2020-2021

Plan – kl. III 2020-2021

Plan – kl. IV 2020-2021

Plan – kl. V 2020-2021

Plan – kl. VI 2020-2021

 

Wydział Wokalny + Wokalistyka Jazzowa

 

Plan – kl. I W i I WJ 2020-2021

Plan – kl. II W i II WJ 2020-2021

Plan – kl. III W i III WJ 2020-2021

Plan – kl. IV W i IV WJ 2020-2021

 

Przypominamy, że godziny zajęć praktycznych (gra na instrumentach, śpiew oraz zajęcia z dykcji i recytacji dla wydziału wokalnego) ustalamy indywidualnie z nauczycielami (nauczyciele skontaktują się ze swoimi uczniami telefonicznie).