Plany zajęć teoretycznych dla poszczególnych klas na rok szkolny 2017/2018:

Szkoła Muzyczna I stopnia

klasa 1 cyklu 6-letniego
klasa 2 cyklu 6-letniego
klasa 3 cyklu 6-letniego
klasa 4 cyklu 6-letniego
klasa 5 cyklu 6-letniego
klasa 6 cyklu 6-letniego

klasa 1 cyklu 4-letniego
Uwaga! Klasa 1A  została przewidziana dla dzieci 9-letnich. Prosimy rodziców uczniów 9-letnich o zapisywanie dzieci do tej klasy.
klasa 2 cyklu 4-letniego
klasa 3 cyklu 4-letniego
klasa 4 cyklu 4-letniego

Szkoła Muzyczna II st.
Wydział Instrumentalny i Rytmiki

klasa 1
Uwaga! Klasy IBz i IDz zostały przewidziane dla uczniów zaawansowanych (tych, którzy ukończyli Szkołę I st.).

klasa 2
klasa 3
klasa 4
klasa 5
klasa 6

 

Wydział Wokalny

klasa 1 – wydział wokalny + wokalistyka jazzowa
klasa 2
klasa 3
klasa 4

Uczniowie klasy I instrumentalistyki jazzowej zapisują się do klasy I Wydziału Instrumentalnego i Rytmiki.

Plan zajęć teoretycznych, zbiorczy na jednej płachcie, można pobrać TUTAJ (nazwiska nauczycieli uczących w poszczególnych grupach można odczytać po przewinięciu arkusza w prawo)
Przypominamy, że godziny zajęć praktycznych (gra na instrumentach, śpiew oraz zajęcia z dykcji i recytacji dla wydziału wokalnego) ustalamy indywidualnie z nauczycielami.