Uwaga!

Wzorem lat ubiegłych uczniowie zapisują się do wybranej przez siebie grupy na pierwszych zajęciach lekcyjnych danej grupy. Przypominamy że zajęcia lekcyjne rozpoczynają się 5 września 2023 r  (wtorek).

 

Szkoła Muzyczna I stopnia

Plan lekcji I st. 2023-2024

poprawiono 4.09.2023 godziny grupy IF c4

 

Szkoła Muzyczna II st.

Wydział Instrumentalny i Rytmiki + Wydział Jazzu

Plan lekcji szkoła II st. wydział instrumentalny, jazzowy oraz rytmiki 2023-2024 

 

 

Wydział Wokalny + Wokalistyka Jazzowa

Plan lekcji szkoła II st. wydział wokalny i wokalny jazzowe 2023-2024

 

 

Przypominamy, że godziny zajęć praktycznych (gra na instrumentach, śpiew oraz zajęcia z dykcji i recytacji dla wydziału wokalnego) ustalamy indywidualnie z nauczycielami.

 

Informacja o godzinach takich przedmiotów jak: big band, combo jazzowe, dykcja i recytacja zostanie podana wkrótce

 

Plany lekcji z nazwiskami oraz wszystkie szczegółowe informacje wywieszone są na terenie szkoły na tablicy ogłoszeń przy portierni.

 

 

UWAGA!

Szkoła I stopnia

Uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu 6-letniego od klasy 4 do klasy 6 obowiązuje:

Chór dla klas: fortepianu, perkusji, akordeonu, gitary, saksofonu, trąbki, oboju, klarnetu.

Orkiestra dla klas: skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu, fletu.

Uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu 4-letniego od klasy 2  do klasy 4 obowiązuje:

Chór dla klas: fortepianu, perkusji, akordeonu, gitary, saksofonu, trąbki, oboju, klarnetu.

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu 4-letniego od klasy 3  do klasy 4 obowiązuje:

Orkiestra dla klas: skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu, fletu.

Wszelkiego rodzaju zmian, przesunięć zajęć na wyższe lata można dokonywać po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły!

 

 

 

UWAGA!

Szkoła II stopnia

Uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia od klasy II do klasy IV obowiązuje:

Chór dla klas: fortepianu, akordeonu, gitary, wydziału wokalnego i rytmiki.

Orkiestra dla klas: skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu. Dla perkusji i instrumentów dętych zajęcia

dzielone są na Big-band lub Orkiestrę (do ustalenia z prowadzącym i w zależności od programu).

 

Wszelkiego rodzaju zmian, przesunięć zajęć na wyższe lata można dokonywać po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły!

 

Wykaz przedmiotów obowiązkowych: PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE W SZKOLE I i II STOPNIA