Katalog on-line

(w katalogu online – wszystkie zbiory – wszystkie lokalizacje – moje biblioteki nasza szkoła oznaczona jest skrótem SMTS)
https://molnet.edu.lublin.eu/

Aby założyć konto, należy:

1. otworzyć w przeglądarce na urządzeniu stacjonarnym stronę [LINK] (po utworzeniu konta z programu można korzystać również na urządzeniach mobilnych)
2. kliknąć ikonę z kluczykami w prawym górnym rogu
3. kliknąć „Załóż konto” i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami

Nuty on-line

1. https://imslp.org – możliwość wyszukiwania nut według kompozytora, obsady, epoki oraz stopnia trudności utworu
2. https://bibl.imuz.uw.edu.pl/nuty/ – bogaty wybór linków do cyfrowych bibliotek nutowych z podziałem na epoki
3. https://musescore.com/ – możliwość wyszukiwania według kompozytora, liczby wykonawców, gatunku, statusu prawnego materiałów nutowych
4. https://musopen.org/ – możliwość wyszukiwania według kompozytora, instrumentu, gatunku i epoki
5. https://www.mutopiaproject.org/ – możliwość wyszukiwania według kompozytora, instrumentu i stylu; darmowe pliki dźwiękowe z cyfrowymi realizacjami materiałów nutowych
6. https://teatrwielki.pl/dzialalnosc/konkurs-moniuszkowski/nuty-do- pobrania/ – pieśni kompozytorów polskich XIX i XX wieku
7. https://www.score-on-line.com/freescores.php – zagraniczny portal z nutami muzyki klasycznej on-line
8. https://spiewnikdomowy.pl/wszystkie/ – portal Polskiej Pieśni z nutami pieśni, które można wyszukiwać po tytule lub po autorze

Biblioteki cyfrowe

1. https://fbc.pionier.net.pl/ – zbiory polskich instytucji kultury on-line; ponad 8,4 miliona obiektów z bibliotek, muzeów i archiwów (można tu znaleźć np. historyczne wydania polskich pieśni)
2. https://polona.pl/ – największa polska biblioteka cyfrowa udostępniająca zbiory Biblioteki Narodowej i innych instytucji kultury
3. https://archive.org/ – darmowe książki, audiobooki, filmy i nagrania muzyczne (strona w języku angielskim)
4. http://bibl.imuz.uw.edu.pl/ – strona Biblioteki Instytutu Muzykologii UW; znajdują się na tej stronie liczne linki odsyłające do wielu bibliotek cyfrowych.

Materiały edukacyjne

1. https://muzykotekaszkolna.pl/ – lekcje, gry, aplikacje i multimedia edukacyjne z zakresu teorii i historii muzyki, literatury muzycznej, instrumentoznawstwa
2. https://muzycznaprzygoda.com/ – ćwiczenia z zasad muzyki: budowanie interwałów, akordów i gam
3. http://www.cdur.pl/Gry – gry edukacyjne z kształcenia słuchu: rozpoznawanie interwałów i akordów
4. http://ludowe.instrumenty.edu.pl/pl – ponad 1000 wysokiej jakości zdjęć polskich ludowych instrumentów muzycznych wraz z opisami i przykładami dźwiękowymi
5. https://nifc.pl/pl – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina: biografia i listy kompozytora, analizy i nagrania wszystkich utworów, materiały z wielu edycji Konkursu Chopinowskiego