REGULAMIN CZYTELNI

1. Z czytelni mogą korzystać nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy Szkoły.

2. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin (data, nazwisko i imię , klasa, cel pobytu, w przypadku, gdy użytkownik korzysta z komputera wpisuje do zeszytu odwiedzin numer stanowiska oraz czas trwania sesji).

3. W czytelni obowiązuje zmienne obuwie lub ochraniacze na buty.

4. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

5. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.

6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wypożyczone książki i czasopisma bibliotekarzowi.

7. W czytelni obowiązuje cisza.

8. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

9. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

10. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkuje: wyproszeniem z biblioteki, powiadomieniem wychowawcy – nauczyciela instrumentu głównego.