REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

 

Wniosek do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie – wersja edytowalna

Wniosek do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie – wersja pdf

 


Informujemy, że są już opublikowane listy z nazwiskami kandydatów przyjętych do Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie na rok szkolny 2021/2022. Listy są wywieszone na terenie szkoły. Informację o wynikach egzaminu wstępnego do szkoły można uzyskać także drogą telefoniczną w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy, tj. w okresie wakacyjnym od godz. 8:00 do 15:00.

.

Data wygenerowania informacji: 30.06.2021

 ———————————————————————————————————————————————-

 

Dostępne są już listy na egzamin wstępny do szkoły I stopnia cykl 4-letni oraz do szkoły II stopnia. Listy imienne zostały wywieszone na terenie szkoły, informację można także uzyskać drogą telefoniczną.

 

Poniżej zamieszczamy listy bez nazwisk.

 

EGZAMINY WSTĘPNE DO SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

 

ŚPIEW

8.06.2021    godz. 11.00     SALA KONCERTOWA

 

FORTEPIAN

9.06.2021    godz. 11.00    SALA KONCERTOWA

       

 

KLAWESYN

9.06.2021    godz. 13.45    SALA KONCERTOWA

 

ORGANY    

9.06.2021    godz. 14.00    SALA 212         

 

SKRZYPCE

9.06.2021    godz. 14.00    SALA 112

 

ALTÓWKA    

9.06.2021    godz. 15.30    SALA 112

 

WIOLONCZELA    

9.06.2021    godz. 14.00    SALA 107

 

KONTRABAS

9.06.2021    godz. 15.00    SALA 107

 

GITARA

9.06.2021    godz. 14.00    SALA 110

    

 

FLET POPRZECZNY

9.06.2021    godz. 13.15    SALA 15

 

KLARNET

9.06.2021    godz. 15.15    SALA 8

 

OBÓJ

9.06.2021    godz. 15.45    SALA 226

 

SAKSOFON

9.06.2021    godz. 16.15    SALA 7

 

TRĄBKA

9.06.2021    godz. 14.00    SALA 104

 

WALTORNIA

9.06.2021    godz. 14.30    SALA 104

 

PERKUSJA

9.06.2021    godz. 15.45    SALA S4

 

AKORDEON

9.06.2021    godz. 15.30    SALA 226

 

INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA

9.06.2021    godz. 16.00    SALA 303

 

WOKALISTYKA  JAZZOWA

9.06.2021    godz. 17.00    SALA 303

 

EGZAMINY WSTĘPNE DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

CYKL 4-LETNI

 

FORTEPIAN

9.06.2021    godz. 11.00    SALA    204

 

KOMISJA I

 

FORTEPIAN

9.06.2021    godz. 11.00    SALA    214

 

KOMISJA II

 

ORGANY

9.06.2021    godz. 14.30    SALA    212

 

SKRZYPCE

9.06.2021    godz. 12.00    SALA    112

 

WIOLONCZELA    

9.06.2021    godz. 13.45    SALA 107

 

KONTRABAS

9.06.2021    godz. 14.45    SALA 107

 

GITARA

9.06.2021    godz. 12.00    SALA 110

 

FLET POPRZECZNY

9.06.2021    godz. 13.30    SALA 15

 

KLARNET

9.06.2021    godz. 14.00    SALA 8

 

OBÓJ

9.06.2021    godz. 15.30    SALA 226

 

SAKSOFON

9.06.2021    godz. 16.00    SALA 7

 

TRĄBKA

9.06.2021    godz. 13.45    SALA 104

 

WALTORNIA

9.06.2021    godz. 14.45    SALA 104

 

AKORDEON

9.06.2021    godz. 15.00    SALA 226

 

PERKUSJA

9.06.2021    godz. 16.00    SALA S4

 


 

 

Publikujemy harmonogram lekcji przygotowawczych oraz egzaminów wstępnych kandydatów do szkoły I stopnia, cyklu 6-letniego. Harmonogram z nazwiskami dostępny jest na terenie szkoły [link do informacji]

 

Szkoła Muzyczna I stopnia, cykl 6 – letni

Lekcje przygotowawcze 

31.05 – 01.06.2021

GRUPA I sala 112 godz. 15.30 – 16.00   

GRUPA II sala 112 godz. 16.15 – 16.45

GRUPA III sala 112 godz. 17.00 – 17.30 

GRUPA IV sala 111 godz. 15.30 – 16.00

GRUPA V sala 111 godz. 16.15 – 16.45

GRUPA VI sala 111 godz. 17.00 – 17.30 

GRUPA VII sala 110 godz. 15.30 – 16.00 

GRUPA VIII sala 110 godz. 16.15 – 16.45

GRUPA IX sala 110 godz. 17.00 – 17.30

Egzaminy wstępne

02.06.2021

GRUPA I sala 112 godz. 14.00

GRUPA II sala 112 godz. 15.30

GRUPA III sala 112 godz. 17.00 

GRUPA IV sala 111 godz. 14.00

GRUPA V sala 111 godz. 15.30

GRUPA VI sala 111 godz. 17.00 

GRUPA VII sala 110 godz. 14.00

GRUPA VIII sala 110 godz. 15.30

GRUPA IX sala 110 godz. 17.00  

 

UWAGA!!! 

 

Szanowni Państwo,

ze względu na obecnie panujące warunki wydłużamy termin nadsyłania wniosków do szkoły do 23.05.2021 roku włącznie. Termin ten jest nieprzekraczalny i ostateczny. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Egzaminy będą odbywać się wg następującego harmonogramu:

Szkoła I stopnia cykl 6-letni: 31.05, 1.06. – lekcje przygotowawcze dla kandydatów; 2.06 – egzamin wstępny (listy z kolejnością i godziną wywieszone będą na parterze w szkole; o pojawieniu się list poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej)

Szkoła I stopnia cykl 4-letni: 7.06-9.06 (listy z kolejnością i godziną wywieszone będą na parterze w szkole; o pojawieniu się list poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej)

Szkoła II stopnia: 7.06-9.06 (listy z kolejnością i godziną wywieszone będą na parterze w szkole; o pojawieniu się list poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej)

Data wygenerowania informacji: 05.05.2021

————————————————————————————————————————-

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w tym roku szkolnym egzaminy wstępne do szkoły muzycznej II stopnia odbywać się będą w następujący sposób:

 

1)w specjalności Instrumentalistyka przeprowadzamy egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata 2 utworów muzycznych z różnych działów. Egzaminu z kształcenia słuchu oraz z ogólnej wiedzy muzycznej nie przeprowadza się. W rekrutacji mogą wziąć udział także kandydaci bez przygotowania muzycznego (prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w tej zakładce). 

Osoby bez przygotowania muzycznego będą sprawdzane pod kątem predyspozycji muzycznych.

 

2) specjalność Rytmika: przeprowadza się egzamin sprawdzający w zakresie improwizacji i rytmiki. Nie przeprowadza się egzaminu z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata utworów oraz z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej.

 

3) w specjalności instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa przeprowadza się egzamin praktyczny z dwóch przygotowanych przez kandydata utworów. Nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu oraz z wiedzy ogólnej muzycznej.

 

Przypominamy o składaniu zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w publicznej szkole (po przyjęciu do szkoły!!!). W przypadku wydziału wokalnego konieczne jest posiadanie zaświadczenie od foniatry o braku przeciwskazań do nauki.

Data wygenerowania informacji: 26.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 27.04.2021

 


 

W przypadku kandydata niepełnoletniego, na podaniu powinny znajdować się podpisy OBOJGA rodziców bądź opiekunów.

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA I STOPNIA, CYKL 6-LETNI I CYKL 4-LETNI

 

 

 

SZKOŁA II STOPNIA, WYDZIAŁY: INSTRUMENTALNY, RYTMIKI, WOKALNY

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA II STOPNIA, WYDZIAŁY: INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA, WOKALISTYKA JAZZOWA