REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA

Wniosek do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie – wersja edytowalna

Wniosek do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie – wersja pdf

 


 

 

UWAGA!!! 

 

Szanowni Państwo,

ze względu na obecnie panujące warunki wydłużamy termin nadsyłania wniosków do szkoły do 23.05.2021 roku włącznie. Termin ten jest nieprzekraczalny i ostateczny. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Egzaminy będą odbywać się wg następującego harmonogramu:

Szkoła I stopnia cykl 6-letni: 31.05, 1.06. – lekcje przygotowawcze dla kandydatów; 2.06 – egzamin wstępny (listy z kolejnością i godziną wywieszone będą na parterze w szkole; o pojawieniu się list poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej)

Szkoła I stopnia cykl 4-letni: 7.06-9.06 (listy z kolejnością i godziną wywieszone będą na parterze w szkole; o pojawieniu się list poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej)

Szkoła II stopnia: 7.06-9.06 (listy z kolejnością i godziną wywieszone będą na parterze w szkole; o pojawieniu się list poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej)

Data wygenerowania informacji: 05.05.2021

————————————————————————————————————————-

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w tym roku szkolnym egzaminy wstępne do szkoły muzycznej II stopnia odbywać się będą w następujący sposób:

 

1)w specjalności Instrumentalistyka przeprowadzamy egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata 2 utworów muzycznych z różnych działów. Egzaminu z kształcenia słuchu oraz z ogólnej wiedzy muzycznej nie przeprowadza się. W rekrutacji mogą wziąć udział także kandydaci bez przygotowania muzycznego (prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w tej zakładce). 

Osoby bez przygotowania muzycznego będą sprawdzane pod kątem predyspozycji muzycznych.

 

2) specjalność Rytmika: przeprowadza się egzamin sprawdzający w zakresie improwizacji i rytmiki. Nie przeprowadza się egzaminu z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata utworów oraz z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej.

 

3) w specjalności instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa przeprowadza się egzamin praktyczny z dwóch przygotowanych przez kandydata utworów. Nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu oraz z wiedzy ogólnej muzycznej.

 

Przypominamy o składaniu zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w publicznej szkole (po przyjęciu do szkoły!!!). W przypadku wydziału wokalnego konieczne jest posiadanie zaświadczenie od foniatry o braku przeciwskazań do nauki.

Data wygenerowania informacji: 26.04.2021, data ostatniej modyfikacji: 27.04.2021

 


 

W przypadku kandydata niepełnoletniego, na podaniu powinny znajdować się podpisy OBOJGA rodziców bądź opiekunów.

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA I STOPNIA, CYKL 6-LETNI I CYKL 4-LETNI

 

 

 

SZKOŁA II STOPNIA, WYDZIAŁY: INSTRUMENTALNY, RYTMIKI, WOKALNY

 

 

 

 

SZKOŁA II STOPNIA, WYDZIAŁY: INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA, WOKALISTYKA JAZZOWA