Wniosek do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

 

Wniosek do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie – wersja edytowalna

 

* * *

Są już dostępne harmonogramy lekcji przygotowawczych oraz egzaminów wstępnych (w tym informacja dotycząca podziału na grupy) do szkoły I stopnia cyklu 6-letniego. Lista dostępna jest w budynku Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie (przeszklenie na parterze). Informacji udziela także Sekretariat szkoły w godzinach pracy, to jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

Lekcje przygotowawcze i egzaminy wstępne do szkoły I stopnia, cykl 6-letni odbędą się 18 i 19.05 (lekcje przygotowawcze) a egzamin wstępny 20.05.2022 r.

informacja z dnia: 10.05.2022

* * *

Są już dostępne harmonogramy lekcji przygotowawczych oraz egzaminów wstępnych (w tym informacja dotycząca podziału na grupy) do szkoły I stopnia cyklu 4-letniego oraz do szkoły II stopnia(wydziały: Instrumentalny, Wokalny, Rytmiki, Jazzowy). Lista dostępna jest w budynku Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie (przeszklenie na parterze). Informacji udziela także Sekretariat szkoły w godzinach pracy, to jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

informacja z dnia: 16.05.2022

 

 

* * *

 

UWAGA!!!

W związku z licznymi telefonami przedłużamy termin składania podań do 8.05.2022 (niedziela) włącznie. Podania można przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.smts@gmail.com lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu: poniedziałek-piątek godziny 8:00-18:00.

 

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Rekrutacja, w której znajdują się wszelkie informacje, wzory wniosków do szkoły, wymagania egzaminacyjne.

 

Zapraszamy także na szkolny profil Facebook, na którym znajdują się materiały video, występy uczniów, prezentacje instrumentalne oraz wiele przydatnych informacji.

 


 

 

W przypadku kandydata niepełnoletniego, we wniosku powinny znajdować się podpisy OBOJGA rodziców bądź opiekunów.

 

[OGŁOSZENIE O KURSIE PRZYGOTOWAWCZYM]

 

Szkoła I stopnia

 

Szkoła II stopnia

 

 

 

Szkoła II stopnia – specjalność jazzowa