Dodatkowy termin egzaminów wstępnych do szkoły oraz badania predyspozycji do nauki gry na instrumencie jest wyznaczony na 16.06.2023 (piątek)

Tego dnia odbędą się egzaminy oraz badanie zarówno w części słuchowej jak i instrumentalnej.

Dodatkowy termin został przygotowany tylko dla tych kandydatów, którzy złożyli wcześniej podanie o wyznaczenie drugiego terminu.

INFORMACJA Z DNIA 07.06.2023

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

UWAGA KANDYDACI DO SZKOŁY

Prosimy rodziców/opiekunów prawnych wszystkich kandydatów do Szkoły Muzycznej I i II st. o dostarczenie do sekretariatu szkoły do dnia 23.05.2023 r.  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole.

Wniosek do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie (aktywny link)

 

Wniosek do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie – wersja edytowalna (aktywny link)

 

REGULAMIN REKRUTACJI (aktywny link)

 

INFORMACJA O TERMINACH BADANIA PRZYFATNOŚCI  (AKTYWNY LINK)

 

INFORMACJA O DRZWIACH OTWARTYCH (AKTYWNY LINK)

 

INFORMACJA O KURSIE PRZYGOTOWAWCZYM DO SZKOŁY I STOPNIA (AKTYWNY LINK) 

 

Zapraszamy na szkolny profil Facebook (aktywny link), na którym znajdują się materiały video, występy uczniów, prezentacje instrumentalne oraz wiele przydatnych informacji.

 


 

Szanowni Państwo,

do 15.05.2023 wydłużamy termin przyjmowania wniosków rekrutacyjnych do szkoły II stopnia.

Wnioski można składać osobiście w sekretariacie szkoły (gabinet 119) w godzinach pracy sekretariatu, tj. codziennie od 8:00 do 18:00 oraz elektronicznie na adres: rekrutacja.smts@gmail.com

 


UWAGA!

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi terminów rekrutacji informujemy, że są już dostępne listy z nazwiskami kandydatów do Szkoły I stopnia na cykl 6-letni. Lekcje przygotowawcze odbędą się 15.05 (poniedziałek) i 16.05 (wtorek), badanie przydatności zaś odbędzie się 17.05.2023 r. (środa).

Listy imienne dostępne są na terenie szkoły na parterze. Ze względu na ochronę danych osobowych poniżej prezentujemy tylko listę z podziałem na grupy.

Przypominamy, że listy rekrutacyjne do szkoły I stopnia na cykl 4-letni oraz do szkoły II stopnia ukażą się w późniejszym terminie (badanie przydatności do obu szkół odbędzie się w terminie 31.05.-2.06.2023 r.)

 

 

 

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA CYKL 6 – letni

LEKCJE PRZYGOTOWAWCZE 

(15 i 16 MAJA 2023)

 

GRUPA I SALA 110 godz. 15.30

GRUPA II SALA 110 godz. 16.30

GRUPA III SALA 110 godz. 17.30

GRUPA IV SALA 111 godz. 15.30

GRUPA V SALA 111 godz. 16.30

GRUPA VI SALA 111 godz. 17.30

GRUPA VII SALA 112 godz. 15.30

GRUPA VIII SALA 112 godz. 16.30

GRUPA IX SALA 112 godz. 17.30

 

 

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA CYKL 6 – letni

BADANIE PRZYDATNOŚCI

(17.05.2023)

 

GRUPA I SALA 110 godz. 14.00

GRUPA II SALA 110 godz. 15.30

GRUPA III SALA 110 godz. 17.00

GRUPA IV SALA 111 godz. 14.00

GRUPA V SALA 111 godz. 15.30

GRUPA VI SALA 111 godz. 17.00

GRUPA VII SALA 112 godz. 14.00

GRUPA VIII SALA 112 godz. 15.30

GRUPA IX SALA 112 godz. 17.00

 

 


 

W przypadku kandydata niepełnoletniego, we wniosku powinny znajdować się podpisy OBOJGA rodziców bądź opiekunów.

 

 

SZKOŁA I STOPNIA

 

SZKOŁA II STOPNIA 

SZKOŁA II STOPNIA – JAZZ