Wniosek do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

 

Wniosek do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie – wersja edytowalna

 

***

Jest już dostępny harmonogram egzaminów wstępnych do szkoły dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie.

Informacja zawierająca nazwiska znajduje się w budynku szkoły. Informacji udziela także sekretariat szkoły w godzinach pracy.

 

Część instrumentalna – 07.06.2022 (wtorek)

klawesyn, godz. 16:00, sala 214

fortepian, godz. 16:00, sala 214

flet, saksofon, perkusja, klarnet, godz. 16:00, sala 7

skrzypce, godz. 16:00, sala 14

 

część praktyczna – 08.06.2022 (środa)

śpiew klasyczny, godz. 15:00, sala 220

gitara jazzowa, godz. 16:00, sala 303

śpiew jazzowy, godz. 16:00, sala 303

 

 część praktyczna – 10.06.2022 (piątek)

Grupa I (z przygotowaniem), godz. 13:45, sala 10

Grupa II (bez przygotowania), godz. 14:00, sala 104

Grupa III – cykl 4-letni, godz. 14:00, sala 107

Grupa IV, cykl 6-letni, godz. 14:00, sala 112

 

Data publikacji informacji: 31.05.2022

* * *

Są już dostępne harmonogramy lekcji przygotowawczych oraz egzaminów wstępnych (w tym informacja dotycząca podziału na grupy) do szkoły I stopnia cyklu 6-letniego. Lista dostępna jest w budynku Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie (przeszklenie na parterze). Informacji udziela także Sekretariat szkoły w godzinach pracy, to jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

Lekcje przygotowawcze i egzaminy wstępne do szkoły I stopnia, cykl 6-letni odbędą się 18 i 19.05 (lekcje przygotowawcze) a egzamin wstępny 20.05.2022 r.

informacja z dnia: 10.05.2022

* * *

Są już dostępne harmonogramy lekcji przygotowawczych oraz egzaminów wstępnych (w tym informacja dotycząca podziału na grupy) do szkoły I stopnia cyklu 4-letniego oraz do szkoły II stopnia(wydziały: Instrumentalny, Wokalny, Rytmiki, Jazzowy). Lista dostępna jest w budynku Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie (przeszklenie na parterze). Informacji udziela także Sekretariat szkoły w godzinach pracy, to jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00

informacja z dnia: 16.05.2022

 

 

* * *

 

UWAGA!!!

W związku z licznymi telefonami przedłużamy termin składania podań do 8.05.2022 (niedziela) włącznie. Podania można przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.smts@gmail.com lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu: poniedziałek-piątek godziny 8:00-18:00.

 

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Rekrutacja, w której znajdują się wszelkie informacje, wzory wniosków do szkoły, wymagania egzaminacyjne.

 

Zapraszamy także na szkolny profil Facebook, na którym znajdują się materiały video, występy uczniów, prezentacje instrumentalne oraz wiele przydatnych informacji.

 


 

 

W przypadku kandydata niepełnoletniego, we wniosku powinny znajdować się podpisy OBOJGA rodziców bądź opiekunów.

 

 

[OGŁOSZENIE O KURSIE PRZYGOTOWAWCZYM]

 

/informacje dezaktywowane: plansze graficzne z terminem przyjmowania podań, z nazwami instrumentów na które prowadzona jest rekrutacja, wymagania egzaminacyjne do szkoły I oraz II stopnia – egzamin słuchowy oraz część badająca predyspozycje do nauki na instrumentach/