REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA

Podanie do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie – wersja w pdf.

Podanie do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie – wersja edytowalna

W przypadku kandydata niepełnoletniego, na podaniu powinny znajdować się podpisy OBOJGA rodziców bądź opiekunów.

Informacje na temat REKRUTACJI do Szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie na rok szkolny 2019/2020

Wymagania egzaminacyjne dla kandydatów do Szkoły Muzycznej II st.

Wymagania egzaminacyjne dla kandydatów do Szkoły Muzycznej II st. – WOKALISTYKA I INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA

 

PODZIAŁ NA GRUPY na lekcje przygotowawcze oraz egzamin – Szkoła I stopnia, cykl 6-letni

 

EGZAMINY WOKALNE TAKŻE ODBYWAJĄ SIĘ 22.05.2019 (ŚRODA)

 

Cykl 4 l. – podział na grupy Egzaminy wstępne do Szkoły Muzycznej I stopnia

c -4 Egzamin w komisjach instrumentalnych

II st. Lekcje przygotowawcze oraz egzamin

II-stopień-egzaminy-instrumentalne popr

 

EGZAMINY WSTĘPNE II TERMIN 2019-2020

 

***