Przypominamy, że… Biblioteka SM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie prosi o zwrot książek i nut uczniów, którzy w tym roku kończą edukację w naszej Szkole. (są to klasy: dyplomowa, kl. 6 cyklu 6 – letniego oraz kl. 4 cyklu 4 – letniego SM I st.) oraz uczniów rezygnujących z nauki w szkole. Uczniom kontynuującym naukę, Biblioteka automatycznie prolonguje wypożyczone egzemplarze na następny rok szkolny – 2020/2021. Wytyczne dotyczące zwrotu nut i książek w okresie pandemii: Biblioteka  [Więcej]

Więcej...

EGZAMINY WSTĘPNE 2020/2021 AKTUALNE INFORMACJE   I. EGZAMINY WSTĘPNE do szkoły muzycznej I stopnia (cykl 6-letni i cykl 4-letni) oraz do szkoły muzycznej II stopnia odbędą się w dniach 2 i 3 lipca 2020.   2 lipca 2020 – CZWARTEK :     SZKOŁA I STOPNIA  CYKL 4-letni i SZKOŁA II STOPNIA    3 lipca 2020 – PIĄTEK :             SZKOŁA I STOPNIA –  CYKL 6-letni    II. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE. Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów bez przygotowania muzycznego i egzamin wstępny dla kandydatów  [Więcej]

Więcej...

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice   Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Naszej Szkole odbędzie się wg następującego planu: 25.06.2020 r. (czwartek): godz. 16:30-17:30 – sekcja fortepianu szkoły I st. (kl. 1-6 cyklu 6-letniego i klasy 1-4 cyklu 4-letniego) godz. 17:30-18:15 – sekcja fortepianu szkoły II st. (kl. I-V) godz. 18:15-19:00 – śpiew klasyczny (kl. I-III) 26.06.2020 r. (piątek):   godz. 16:30-17:30 – sekcja instrumentów dętych, perkusji i akordeonu – szkoła I stopnia i szkoła II stopnia godz. 17:30-18:30 – sekcja instrumentów smyczkowych i gitary – szkoła I stopnia i szkoła II stopnia  [Więcej]

Więcej...

Zwrotu instrumentów muzycznych, wypożyczonych w szkolnej Wypożyczalni, można dokonywać od 22.06.2020 do 25.06.2020 roku w godzinach od 9:00 do 16:00. Przypominamy, że zwrot instrumentu jest odnotowywany na karcie obiegowej.

Więcej...

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 zwracamy się z prośbą o uregulowanie wpłat na Radę Rodziców. Darowizny na fundusz gromadzony przez Radę Rodziców, prosimy wpłacać na rachunek w BNP Paribas nr 59 1750 0012 0000 0000 3550 9868. W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz instrument oraz adnotację że jest to darowizna. Dzięki ofiarności rodziców uczniów, z funduszu Rady na bieżąco dofinansowywane są koszty przesłuchań obowiązkowych, konkursów, a także innych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Szkołę. Rada  [Więcej]

Więcej...