Archiwum dla 16/09/2020

UWAGA!!! Rodziców uczniów, którzy wypożyczyli instrumenty ze szkolnej wypożyczalni prosimy, aby bezwzględnie do 20.09.2020 r. dokonali opłaty za instrument. W przypadku braku wniesienia opłaty w tym terminie, instrument będzie musiał być zwrócony do wypożyczalni.

Więcej...

UWAGA RODZICE, UWAGA UCZNIOWIE Prosimy uczniów, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o dostarczenie kserokopii orzeczenia do Sekretariatu Szkoły Muzycznej (p.119) w godzinach pracy Sekretariatu. Ważne: prosimy również o informowanie nauczycieli przedmiotów o posiadaniu przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub o posiadaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jest to dla nauczyciela bardzo ważna informacja, która ułatwia wzajemną pracę ucznia i nauczyciela, a także pozwala na dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb ucznia.

Więcej...