Uwaga, bardzo ważne ogłoszenie!!!   W związku z rozpoczęciem nowego semestru prosimy uczniów, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o dostarczenie kserokopii orzeczenia do Sekretariatu Szkoły Muzycznej (p.119) w godzinach pracy Sekretariatu. Uczniowie, którzy kserokopię złożyli we wrześniu, nie muszą przynosić jej ponownie.   Ważne: prosimy również o informowanie nauczycieli przedmiotów o posiadaniu przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub o posiadanej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jest to dla nauczyciela bardzo ważna informacja, która ułatwia wzajemną pracę ucznia i nauczyciela, a  [Więcej]

Więcej...

18.02.2023 (sobota) o godz. 17:00 w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie w Sali Koncertowej imienia Profesora Włodzimierza Sławosza Dębskiego  (ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 32a) odbędzie się nadzwyczajny koncert orkiestry akordeonowej Arti Sentemo z Radzynia Podlaskiego, którą nasza szkoła ma przyjemność gościć. Koncert poprowadzi założyciel i dyrygent orkiestry – pan dyrektor Zbigniew Czuryło. Koncert orkiestry akordeonowej jest niecodziennym wydarzeniem, orkiestra wykonuje repertuar klasyczny, rozrywkowy i filmowy, koncertuje w filharmoniach na terenie całego kraju, zbierając znakomite recenzje.  [Więcej]

Więcej...

Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne dla uczniów nieklasyfikowanych w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 odbędą się wg następującego harmonogramu. Harmonogram jest także wywieszony w budynku szkoły na ,,przeszkleniu” na parterze.   Poniedziałek 30.01.2023   Kształcenie słuchu: godz. 12.00, sala 104 kl. II W Zasady muzyki: godz. 13.00, sala 104 kl. II W kl. I W Kształcenie słuchu: godz. 12.00, sala 206 kl.  V   Kształcenie słuchu: godz. 13.00, sala 206 kl. III jazz. Historia muzyki: godz.13.00, sala 109 kl.  [Więcej]

Więcej...

16.01.2023 r. (poniedziałek) sekretariat będzie nieczynny dla Interesantów.

Więcej...

Wydział Kultury przypomina, że do 31 stycznia 2023 r. można składać wnioski o stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2022 r. Ww. stypendium może być przyznane osobie, która: 1) zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina; 2) w 2022 r. uzyskała znaczące osiągnięcie indywidualne lub w grupie maksymalnie czteroosobowej, w szczególności w konkursie lub plenerze artystycznym; 3) w 2022 r. nie ukończyła 26. roku życia. Prosimy o przekazanie tej informacji uczniom/ studentom. Więcej  [Więcej]

Więcej...

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza   do składania wniosków o przyznanie stypendium w terminie od 2 do 17 stycznia 2023 r.   w ramach programu stypendialnego: „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”   Program skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych lub z przedmiotów ogólnych: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli naukę w szkołach zawodowych tj: szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych lub szkołach  [Więcej]

Więcej...

Zajęcia z chóru dla uczniów szkoły II st. w bieżącym tygodniu nie odbędą się!

Więcej...

Zajęcia z chóru dla uczniów szkoły I stopnia w bieżącym tygodniu nie odbędą się

Więcej...

UWAGA UCZNIOWIE! Orkiestra dla I i II st. w dniach 10-11.01.2023 r. zostaje odwołana!

Więcej...