27
sie

Przydziały

Informujemy, że w zakładce DO POBRANIA dostępne są przydziały uczniów do nauczycieli.

Więcej...

Informujemy, że w zakładce PLANY ZAJĘĆ zostały udostępnione plany zajęć teoretycznych na rok szkolny 2014/2015.

Więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 r. Szkoła Muzyczna I stopnia Godz. 16.30 – klasa 1 – Szkoła I st. cykl 6-letni Spotkanie z Dyrektorem Szkoły w sali kameralnej (nr 301) Godz. 16.30 – klasa I – Szkoła I st., cykl 4-letni Spotkanie z Wicedyrektorem Szkoły w sali nr 1 Godz. 17.00 – Spotkania z nauczycielami instrumentów w salach lekcyjnych dla Szkoły Muzycznej I st. Zapisy do grup na zajęcia teoretyczne odbywają się w dniu i godzinie  [Więcej]

Więcej...

Informujemy, że egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne i przełożone na termin późniejszy odbędą się wg rozkładu, który można pobrać tutaj. Lista z nazwiskami uczniów dostępna jest w budynku Szkoły przy ul. Narutowicza 32a (na tablicy ogłoszeń i na portierni) oraz pod numerem telefonu 81 746 22 34.

Więcej...

UWAGA! Od 1 lipca 2014 r. następuje ważna zmiana w płatnościach za wypożyczanie instrumentów. Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto bankowe: 58 1240 1503 1111 0010 0145 4328 w tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę i rok szkolny.

Więcej...