Na uczniów Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, którzy będą zdawać w sierpniu egzaminy poprawkowe z przedmiotów teoretycznych czekają przygotowane przez nauczycieli wymagania egzaminacyjne. Odbiór możliwy jest w sekretariacie lub na portierni (po uzgodnieniu telefonicznym).

Więcej...

Wszystkim kandydatom przyjętym do klasy pierwszej na Wydziale Wokalnym przypominamy o konieczności dostarczenia zaświadczenia od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do nauki w klasie śpiewu naszej Szkoły.

Więcej...

Informujemy, że w budynku Szkoły przy ul. Narutowicza 32a na parterze zostały wywieszone listy uczniów przyjętych na rok szkolny 2015/2016. Informację o tym, czy dany kandydat znalazł się na liście można też uzyskać dzwoniąc na portiernię Szkoły – tel. 81 746 22 34.

Więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie odbędzie się w piątek, 26 czerwca 2015 r. w następującym porządku: – Szkoła Muzyczna I st. – godz. 16.30 – Szkoła Muzyczna II st. – godz. 17.30

Więcej...

Informujemy, że 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) wszystkie zajęcia lekcyjne od godz. 15.30 zostają odwołane z powodu Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

Więcej...