Zastępstwa za p.prof. Ewę Stępkę realizować będzie p. Jan Badaj.

Uczniowie, którzy mają zajęcia w poniedziałek i czwartek przychodzą wg starego harmonogramu.

Zajęcia rozpoczynają się od poniedziałku 8.01.2024, w dotychczasowej sali, wszyscy proszeni są o przyjście na pierwszą lekcję wg swojego planu.