Uprzejmie informujemy, że do końca I semestru roku szkolnego 2013/14 wszystkie zajęcia szkoły muzycznej odbywać się będą w budynku Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie przy al. Racławickich. Obecnie trwa porządkowanie budynku przy ul. Narutowicza 32a, w którym zajęcia odbywać się będą od początku II semestru.