Archiwum dla 08/02/2021

Uwaga, bardzo ważne ogłoszenie!!! W związku z rozpoczęciem nowego semestru prosimy uczniów, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o dostarczenie kserokopii orzeczenia do Sekretariatu Szkoły Muzycznej (p.119) w godzinach pracy Sekretariatu. Uczniowie, którzy kserokopię złożyli we wrześniu (i orzeczenie jest nadal aktualne), nie muszą przynosić jej ponownie.

Więcej...