Szkoła Muzyczna I i II st.
im. T. Szeligowskiego w Lublinie

Zaprasza do udziału w IX Lubelskim Turnieju Muzyki i Wiedzy „100 kompozytorów na 100-lecie Niepodległości”,
który odbędzie się w dniach 29 – 30 listopada 2018 roku w Szkole Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie

Turniej organizowany jest w dwóch niezależnych formach, jako:

*  konkurs z wiedzy o życiu, muzyce i spuściźnie Ignacego Jana
Paderewskiego
* konkurs instrumentalny dla uczniów klas: fortepianu, skrzypiec,
wiolonczeli i instrumentów dętych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 listopada 2018 roku na adres:

Szkoła Muzyczna I i II st.
im. T. Szeligowskiego
ul. Narutowicza 32 a
20 – 016 Lublin

lub drogą e-mailową na adres: narutowicza32a@gmail.com

 

Regulamin Konkursu – do pobrania