Harmonogram prób na Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie można pobrać pod adresem.

Próby odbywać się będą 23.10.2018.