Dyrekcja Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie informuje, że Szkoła jest współorganizatorem Makroregionalnych Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej II stopnia dla skrzypiec i altówki. Przesłuchania odbędą się w dniach 13-14 XII 2018 w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

Kartę zgłoszeniową, dostępną na stronie CEA, proszę wysłać w terminie do 26.11.2018:

  • w formie edytowalnego pliku tekstowego (bez pieczęci) na adres Szkoły: narutowicza32a@gmail.com
  • pocztą tradycyjną (z niezbędnymi pieczęciami) na adres:

Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
ul. G.Narutowicza 32a
20-016 Lublin

Z dopiskiem: ,,Przesłuchania CEA”