Zgodnie z harmonogramem organizacji roku szkolnego 2018/2019 zimowa przerwa świąteczna – okres wolny od zajęć dydaktycznych – będzie trwała od 24.12.2018 do 31.12.2018 roku.