Zastępstwa za Panią Profesor Aleksandrę Mazurek odbywać się będą do końca roku szkolnego wg dotychczasowego planu zastępstw.