Uwaga, bardzo ważne ogłoszenie!!!

Uprzejmie prosimy uczniów, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, o dostarczenie kserokopii orzeczenia do Sekretariatu Szkoły Muzycznej (p.119) w godzinach pracy Sekretariatu.