Przypominamy, że…

Biblioteka SM I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie prosi o zwrot książek i nut uczniów, którzy w tym roku kończą edukację w naszej Szkole. (są to klasy: dyplomowa, kl. 6 cyklu 6 – letniego oraz kl. 4 cyklu 4 – letniego SM I st.) oraz uczniów rezygnujących z nauki w szkole.

Uczniom kontynuującym naukę, Biblioteka automatycznie prolonguje wypożyczone egzemplarze na następny rok szkolny – 2020/2021.

Wytyczne dotyczące zwrotu nut i książek w okresie pandemii:

  1. Biblioteka zwroty nut i książek będzie przyjmować od 2 czerwca, we wtorki, środy i czwartki, w godz. 12.00 – 16.30
  2. Osoby wchodzące na teren Szkoły i Biblioteki muszą mieć założone maseczki i rękawiczki.
  3. Po wejściu do Szkoły należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego przeznaczonym (w holu znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym).
  4. W Bibliotece może znajdować się tylko jedna osoba oddająca książki.
  5. Po wejściu do pomieszczenia bibliotecznego należy stanąć w wyznaczonym taśmą miejscu.