Zwrotu instrumentów muzycznych, wypożyczonych w szkolnej Wypożyczalni, można dokonywać od 22.06.2020 do 25.06.2020 roku w godzinach od 9:00 do 16:00. Przypominamy, że zwrot instrumentu jest odnotowywany na karcie obiegowej.