UWAGA UCZNIOWIE!

Pilnie prosimy o przesłanie na adres mailowy p. prof. A. Weremczuk-Cymerman Waszych loginów oświatowych (trzy litery imienia, cztery nazwiska i dwie cyfry). Pozwoli stworzyć grupy w aplikacji MS Teams.

Nieprzekraczalny czas dostarczenia loginu Pani Profesor to czwartek 19.11.2020 r.

adresy e-mail Pani Profesor: awcymerman@smts.lublin.euawerem@wp.pl

Login oświatowy to login dziecka w dzienniku elektronicznym.

 

Podstawą założenia nowego konta w aplikacji Teams jest podany wcześniej nauczycielowi instrumentu głównego adres poczty e-mail.

W przypadku posiadania już konta w MS Teams w szkole ogólnokształcącej konta obu szkół są ze sobą połączone pod warunkiem przekazania do Szkoły Muzycznej tego samego adresu e-mail, który został zgłoszony w szkole ogólnokształcącej (nie ma potrzeby wówczas zakładania drugiego konta w MS Teams)

 

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA ORAZ UŻYTKOWANIA TYCH KONT ZNAJDUJE SIĘ W INSTRUKCJI w zakładce ZDALNE NAUCZANIE oraz pod adresem: http://smszeligowski.edu.pl/?page_id=3845