Zajęcia dydaktyczne po przerwie świątecznej rozpoczynają się od 02.01.2024