Archiwum dla 04/12/2018

Szanowni Rodzice W dniu 08 grudnia 2018 r. (sobota) odbędzie się wywiadówka dla rodziców dotycząca klasyfikacji uczniów w I semestrze według następującego planu: Godzina 10.00-10.30 – Zebranie wszystkich rodziców z dyrektorem szkoły w Sali Koncertowej Godzina 10.30-12.00 – Spotkanie rodziców z nauczycielami instrumentu głównego, fortepianu obowiązkowego i przedmiotów teoretycznych Szkoły I stopnia (cykl 4.- i 6.-letni) i Szkoły II stopnia (Wydział Instrumentalny, Wydział Rytmiki, Wydział Wokalny, Wydział Jazzu). Nauczyciele oczekiwać będą na rodziców w swoich salach lekcyjnych lub w pokoju  [Więcej]

Więcej...