Archiwum dla 02/09/2019

Uwaga uczniowie klas 4 c.6 i II c.4  Szkoły Muzycznej I stopnia! Według obowiązującego ramowego planu nauczania klasy 4 cyklu 6-letniego oraz klasy II cyklu 4-letniego chór lub orkiestra są przedmiotami obowiązkowymi, przez okres 3 lat. Wobec powyższego uczniowie klas 4,5,6 cyklu 6-letniego oraz II, III, IV cyklu 4-letniego zobowiązani są do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach chóru,  orkiestry bądź zespołu instrumentalnego. Uczniowie klas fortepianu, akordeonu, gitary, perkusji uczęszczają na zajęcia z chóru, a uczniowie sekcji smyczkowej i dętej na zajęcia z orkiestry. Uwaga  [Więcej]

Więcej...